รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Rattanakosin Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: Saturday 5th December 2020 at 10.30 am & 6th December 2020 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 2nd - 5th December at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 2 - 5 ธันวาคม เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over 2,000 lots with starting prices over 25,000,000 THB. (€690,000) Featuring:

  1. “Solid and Lucky number” A special section designated to this very popular group of over 100 lots various rare and popular numbers.
  2. “All Graded Coins and Medals” Another section over 300 lots focus onto all graded coins and medals and several top grades are represented herewith.

Stamps: Large selection of postal history including large selection of early surcharges errors and in full sheets, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Collection of “Thai Error Notes” .Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Vase key and very important items of Thai numismatic. Others are graded and ungraded gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations and excellent value dealer’s lots.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial vintage and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้าขาวดำ 10-78/ หน้าสี 1-10)
Saturday 5th December 2020 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 1-62 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 63-124 Print this section catalogue
SECTION 3 POSITION I6 น-ย LINKED ตำแหน่ง I6 น-ย ติดกัน 125-155 Print this section catalogue
SECTION 4 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2411-2453) 156-315 Print this section catalogue
SECTION 5 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 316-363 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 364-460 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 461-489 Print this section catalogue
SECTION 8 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 490-542 Print this section catalogue
SECTION 9 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 543-572 Print this section catalogue
SECTION 10 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 573-706 Print this section catalogue
SECTION 11 STAMPS: LOTS - 1883- present ายการสแตมป์รวม ร.5 - ร.9 707-792 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ    

Session 2: COINS LOTS & SACKS-BUDDHA-CASTING ALLOYS - เหรียญรวม-ถุง-กระสอบ-พระ-รูปหล่อ (หน้าสี 11-41)
Saturday 5th December 2020 at 2.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 12 COINS-MEDALS: LOTS & SACKS หรียญกษาปณ์-ที่ระลึก รายการรวม 1001-1131 Print this section catalogue
SECTION 13 LUANG PHO KHUN หลวงพ่อคูณ 1132-1184 Print this section catalogue
SECTION 14 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 1185-1354 Print this section catalogue
SECTION 15 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 1355-1366 Print this section catalogue

Session 3: POD DUANG - ANCIENT MONEY - พดด้วง - เงินโบราณ (หน้าสี 42-60)
Saturday 5th December 2020 at 4.15 p.m. / วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 16.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 16 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 1367-1441 Print this section catalogue
SECTION 17 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 1442-1522 Print this section catalogue
SECTION 18 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 1523-1566 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ    

Session 4: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้าสี 61-82)
Sunday 6th December 2020 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 19 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2140 Print this section catalogue
SECTION 20 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2141-2165 Print this section catalogue
SECTION 21 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2166-2186 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2187-2200  

Session 5: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (หน้าสี 83 - 137)
Sunday 6th December 2020 at 10.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 22 BANKNOTE SOLID, LUCKY NUMBERS ธนบัตรเลขมงคล และ เลขสวย 2201-2394 Print this section catalogue
SECTION 23 BANKNOTE SERIES I - XVI ธนบัตร รุ่น 1 - 16 2395-2538 Print this section catalogue
SECTION 24 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 2539-2554 Print this section catalogue
SECTION 25 PROOF - SPECIMENT NOTES รู๊ฟ-ธนบัตรตัวอย่าง 2555-2583 Print this section catalogue
SECTION 26 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 2584-2593 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2594-2600  

Session 6: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 138-164)
Sunday 6th December 2020 at 12.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 27 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2601-2718 Print this section catalogue
SECTION 28 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2719-2791 Print this section catalogue
SECTION 29 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2792-2800 Print this section catalogue
SECTION 30 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 2801-2817 Print this section catalogue
SECTION 31 JEWELRY & OTHERS เครื่องประดับ & อื่นๆ 2818-2829 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ    

Session 7: THAI COINS - MEDALS - เหรียญกษาปณ์ - เหรียญที่ระลึกทย (หน้าสี 165-234)
Sunday 6th December 2020 at 1.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 32 GRADED COINS & MEDLS: (1835-1946) เหรียญใส่ตลับเกรด (2378-2489) 2830-3152 Print this section catalogue
SECTION 33 THAI GOLD COINS: 1860 -present เหรียญกษาปณ์ทองคำ (ร.4-ปัจจุบัน) 3135-3176 Print this section catalogue
SECTION 34 MEDALS RAMA IX (1947-present) เหรียญที่ระลึก ร.9 (2490-ปัจจุบัน) 3177-3261 Print this section catalogue
SECTION 35 MEDALS RAMA V - VIII (1870-1946) เหรียญที่ระลึก ร.5 - ร.8 (2413-2489) 3262-3342 Print this section catalogue
SECTION 36 COIN: RAMA III - VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ ร.3 - ร.8 (2378-2489) 3343-3357 Print this section catalogue
SECTION 37 MINT ERROR เหรียญตลก 3358-3369 Print this section catalogue
SECTION 38 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3370-3394 Print this section catalogue
SECTION 39 COINS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียญรวม 3395-3450 Print this section catalogue

 

"Collectibles Market Place" @ Narai Hotel.

3rd – 6th December 2020(4 days) @ Ayudhaya Room:
over 20 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.
 

SPECIAL MEETING ARRANGEMENTS:
Thailand Philatelic Society (TPS) from U.K. Will jointly be attended during Saturday 30th November @Narai Hotel to meet old and new members with all matters. All are welcomed.

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai