รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 6 from total of 2793     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 6    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Journal - Lot of 7 copies of Journal of the Siam Society (JSS) included Volume 103 - 108 published during 2015-2020. Softbound cover with illustrations. Text in English. Various interested articles. Very good condition. Good for reference. F.(7)
วารสาร - กลุ่มวารสาร 7 เล่มจัดพิมพ์โดยสยามสมาคม (JSS) ประกอบด้วย เล่มที่ 103 - 108 พิมพ์ในช่วงปี 2015-2020 ปกอ่อนพร้อมภาพประกอบ เป็นภาษาอังกฤษ มีบทความที่น่าสนใจมากมาย สภาพดี เหมาะสำหรับเป็นอ้างอิง F.(7)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 1000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 6 from total of 2793    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price