รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 44 from total of 2793     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 44    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 5 incoming picture postcards from Europe in 1904 to same addressee in Bangkok. Every postcard bearing handwriting of HRH Prince Rabhi Phattanasuk The Prince of Ratchaburi who was the sender to Phraya Chakpanee, Justice Ministry. Mostly fault. Inspection suggested. (5)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพขาเข้าจากยุโรปในปี 1904 จำนวน 5 ใบ ถึงบุคคลเดียวกัน ทุกใบมีลายพระหัตถ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ส่ง จ่าหน้าถึงพระยาจักรปาณี กระทรวงยุติธรรม ส่วนใหญ่มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (5)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 12500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 44 from total of 2793    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price