รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 31 from total of 2793     Previous Item | Next Item

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์back to listing


LOT NO: 31    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 7 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order during B.E. 2501-2531 to 2 civilian ladies and 1 civilian gentlemen. One without countersigned, one countersigned by Field Marshal Sarit Thanarat, 3 by Field Marshal Thanom Kittikachorn, 1 by General Kriengsak Chamanan, and 1 by General Chatchai Choonhawan. Decorations involved are Member (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, Member (4th Class) of the Most Exalted Order of the Crown of Thailand, etc. Paper size 25x39 cm. Very fine. Inspection suggested. Average 1,300THB/piece. VF.(7)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการ 7 ใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2501-2531 สุภาพสตรีพลเรือน 2 ท่าน และสุภาพบุรุษพลเรือน 1 ท่าน ใบหนึ่งไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ใบหนึ่ง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, 3 ใบ จอมพล ถนอม กิตติขจรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, 1 ใบ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, และ 1 ใบ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน เช่น มงกุฏไทย ชั้น 3 ตรีตาภรณ์, มงกุฏไทย ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์, เป็นต้น กระดาษขนาด 25x39 ซม. สภาพดีมาก ควรตรวจสอบ เฉลี่ยใบละ 1,300 บาท VF.(7)

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 6000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 31 from total of 2793    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price