รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 14 from total of 2793     Previous Item | Next Item

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์back to listing


LOT NO: 14    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Will - Official Copy of 6 pages Royal Will of R.S. 125(1906) signed by KING CHULALONGKORN in Siamese on last page and bestowed to Chao Jom Liap for reference on 14 March R.S. 125. Two heavy folded on every page.. Also included letter. Also a letter from The Thai Danu Bank, Limited advising Chao Jom Liap about the 9 annual deposits in total of 180,000Baht. Inspection suggested. (1)
พินัยกรรม - สำเนาพินัยกรรม 6 หน้า พระราชทานให้เจ้าจอมเลียบ ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ในหน้าที่ 6 “จุฬาลงกรณ์” เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ร.ศ. 125 ทุกหน้ามีรอยพับสองรอย นอกจากนี้ยังมีจดหมายของธนาคารไทยทนุ จำกัด กราบเรียน คูจอมเลียบเกี่ยวกับเงินฝากประจำปี 9 รายการ รวมเป็นเงิน 180,000 บาท ควรตรวจสอบ (1)

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 10500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 14 from total of 2793    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price