รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 38 from total of 2793     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 38    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Royal Letter - Autographed letter No. 43/46 dated 31 May B.E. 2489 signed by H.M. King Ananda Mahidol. Contents about bestowed money in amount of 5,000 Baht for drawing 2 painting at Wat Benjamaborpit. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Borom Phiman Mansion, size 8”x13”. Signed in Thai read “Ananda Mahidol”. Countersigned by Thawee Boonyaket, minister at the time. Small hole on upper left corner and triple folded. Very interesting. F(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 43/46 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชทานเงิน 5,000 บาทเพื่อวาดภาพ 2 ภาพที่วัดเบญจมบพิตร กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสี ปั้มนูน พระที่นั่งบรมพิมาน ขนาด 8”x13”ลงพระปรมาภิไธย “อานันทมหิดล” รับสนองพระบรมราชโองการโดย ทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีในขณะนั้น มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและมีรอยพับ 3 รอย น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 40000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 38 from total of 2793    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price