รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 30 from total of 2793     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 30    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1954 Royal Promotion one Naval Lieutenant to be Naval Lieutenant Commander dated 1 January 1954 and 1959 Royal Promotion same to be Naval Commander dated 1 January 1959. Both signed Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror and countersigned by Field Marshal Por Pibulsongkram Prime Minister at the time and General Thanom Kittikachorn Deputy Prime Minister at the time, respectively. Letter head embossed Garuda in multi-colour, size 9”x14.5”. The first one triple-folded and another unfolded. Both housed in wooden frame 10”x15.5”. Also included 2 lockets one with portrait of Rama VIII and Rama IX and another only Rama IX. Very interesting. (2)
พระบรมราชโองการ - 2497 พระบรมราชโองการเลื่อนยศนายเรือเอกท่านหนึ่งเป็นนาวาตรีทหารเรือ ลงวันที่ 1 มกราคม 2497 และ 2502 พระบรมราชโองการเลื่อนยศนายทหารคนเดิมเป็นนาวาโท ลงวันที่ 1 มกราคม 2502 ทั้งสองฉบับลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.. และจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และพลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ตามลำดับ กระดาษหัวจดหมายแบบครุฑปั้มนูนหลากสี ขนาด 9”x14.5” ใบแรกมีรอยพับ 3 รอย ใบที่สองไม่มีรอยพับ ทั้งสองใบใส่ในกรอบไม้ ขนาด10”x15.5” นอกจากนี้ยังมีล็อกเก็ต อันหนึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 8 และที่ 9 อีกอันหนึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 พระองค์เดียว น่าสนใจ (2)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 17500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 30 from total of 2793    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price