รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 12 from total of 2793     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 12    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Mixed lot of 2 Bangkok Tramways tickets number 17659 and 23542 respectively. The former overprinted “1” in red. the latter overprinted “6” in red and “3Atts” in black. Also 1 embossed seal of Hor Ratsadakorn Phiphat . (3)
ล็อตรวม ตั๋วรถราง Bangkok Tramways จำนวน 2 ใบ หมายเลข 17659 และ 23542 ตามลำดับ ใบแรกพิมพ์ทับ “1” ด้วยหมึกสีแดง ใบหลังพิมพ์ทับแก้ “6” ด้วยหมึกสีแดง และคำว่า “3Atts” ด้วยหมึกสีดำ ยังมีตราปทระทับนูนของหอรัษฎากรพิพัฒน์หนึ่งตรา (3)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 8800

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 12 from total of 2793    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th December 2020; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price